zabadság a levegöben van.


Biciklisták, ti kerekeken guruló vándorok akik

a Balaton lombos déli útján jártok, egy pompás pumpaállomás vár titeket

hogy újraélessze leeresztett kereketeket.


    A világon kevés dolog szabad és ingyenes manapság.  

BalatonSzemesen a Bagolyvár domb tetején az Iluszion Villánál  

felpumpálhatsz ingyen közeli és távoli utazásaidra.

promotional graphics

pump station design

    reedom is in the air.


Bicyclists, you wheeled wanderers who traverse

the lush shores of Lake Balaton, Hungary,

a pump station awaits to revitalize your tired treads.


    Few things are free in this world today.  

At Villa Iluszion, at the top of Owl Castle Hill in the town of BalatonSzemes, we share our free air to pump you up for your journeys near and far. 

Szabad Levegő

I.


Free air is continuously running out. It is shrinking.


Although more and more democracies are born in the world, democracies perish and the corrupt Roman tradition of wiping out democracies has reared its head again. Democracy is the most fragile form of social arrangement.

Today even the greatest democracies are often fearful – and fear leads to panting and shortness of breath.


II.


Free air has always been a cherished priceless treasure through the ages. Freedom of the air and the air of freedom have always held elevated significance, many generations sacrificed their lives over and over again to preserve this treasure.

Today free air is a rare commodity not only spiritually but physically as well.


There are no free waters today, no free lands, everything is owned by somebody, only fire and air are free. While free fire destroys everything and consumes the air, free air is the prime mover that supports life: any life form can stay alive far longer without water and food than without free air.


There is too much free fire (the fire of industrialization), it scorched the atmosphere and polluted fresh air. Free air has appreciated its value. Once believed to be an inexhaustible source of energy, an inexhaustible dimension, today it is a rare natural phenomenon, a hard-to-come-by treasure.III.


One of the most interesting modern modes of transportation is mankind's oldest invention, the wheel ringed with air-filled rubber tubes. Therefore astoundingly, we can rip through the air specifically with the help of air itself, furthermore, supported by air and sitting on air we can glide on air and the less air we use to travel the less we travel, the more sluggish, airless and suffocating our journey becomes while aided by air we can soar on the wind.


IV.


Air is an indispensable necessity – and this is not an overstatement.Air is being sucked up by those who do not clearly understand its rareness, those who are only preoccupied with building their own imaginary castles out of thin air. Free air is the open space of the creative spirit, the unmistakable symbol of infinite dimensions. Those who are afraid of these deep altitudes and therefore attempt to restrict their own timeless creative forces and/or those of others only demonstrate the indispensable and irreplaceable nature of free air by their own suffocation. Ultimately, they only prove the power of free air to create itself. And the self-destructive, self-annihilating and claustrophobic hopelessness of the lack of air. Because free air reproduces itself when it is allowed to work.

Moreover. Free air can be manufactured.

Moreover. We must manufacture free air.


V.


Breathe easy, link up and join in the free production of free air! Suffocating? Acquire free air in order to multiply it, so we have something to replace it with, so that the lack of free air serve as a warning sign for those who come behind us to produce air so that we can clearly recognize the liberated vacuum, so that we can continue producing free air, freely. Because it is rarer than you think.


Compress, clean, liberate and produce Free Air with us, Szabad Levegő!


Balint Forgacs                                             Translated by Gabor Lukin

I.


A szabad levegő folyamatosan fogy. Csökken.


Noha a világban egyre több demokrácia születik, ismét felütötte fejét a demokráciák megszűnésének illetve megszűntetésének dekadens római hagyománya. A demokrácia legtörékenyebb társadalmi berendezkedés. Ma a legnagyobb demokráciák is gyakran félnek, pedig a félelem ziháláshoz, légszomjhoz vezet.


II.


A szabad levegő olyan érték, ami minden korszakban felbecsülhetetlen kincs volt. A levegő szabadsága és a szabadság levegője mindig többlet jelentéssel bírt, ami olyan érték, amiért generációk áldoztá az életüket újra meg újra.

A szabad levegő ma már nem csak szellemileg, de fizikailag is hiánycikk.


Ma már viszont nincsenek sem szabad vizek, sem szabad földek, minden valakié, csak a tűz és a levegő szabad. Miközben azonban a szabad tűz minden elpusztít, és elemészti a levegőt, a szabad levegő az, ami mindent éltet, ami él: folyadék vagy étel nélkül is jóval tovább bírja bármelyik életforma szabad levegő nélkül.


A túl sok szabad tűz (az iparosodás tüze) felperzselte a légkört, elszennyezte a friss levegőt. A szabad levegő felértékelődött. Ami egykor kifogyhatatlannak hitt erőforrás volt, kifogyhatatlan dimenziónak tűnt, ma már ritka természeti jelenség, nehezen fellelhetö kincs.


III.


Az egyik legérdekesebb modern közlekedési forma az emberiség legősibb találmánya, a kerék köré rögzített levegővel töltött gumitömlő. Így meghökkentő módon éppen a levegő segítségével hasíthatjuk magát a levegőt, sőt, a levegőn támaszkodva, a levegőn ülve suhanhatunk, sőt, minél kevesebb levegőn utazunk, annál kevésbé utazunk, annál nehezebb, annál lomhább, annál levegőtlenebb, annál fullasztóbb az utunk, míg a levegő segítségével felkerekedhetünk, akár a szelek szárnyán.


IV.


A levegő létszükség – és ez nem fellengzősség.

A levegőt elszívják azok, akik nincsenek tisztában valódi ritkaságával, akik csak a saját légből kapott légváraikkal vannak elfoglalva. A szabad levegő az alkotó szellem nyitott tere, a tágas dimenziók végtelen, eltéveszthetetlen jele. Akik félnek ezektől a mély magasságoktól és ezért korlátozni igyekeznek saját és/vagy mások időtlen alkotóerejét, azok saját fulladásukkal demonstrálják a szabad levegő nélkülözhetetlenségét és pótolhatatlanságát. Végeredményben önteremtő erejét. A levegőtlenség önemésztő, önpusztító, kilátástalan zártságát, áporodottságát. A szabad levegő ugyanis önmagát termeli, – ha hagyják – ha hagyjuk.

Sőt. A szabad levegő termelhető.

Sőt! A szabad levegőt termelnünk kell.


V.


Lélegezz fel, kapcsolódj be és csatlakozz a szabad levegő szabad termeléséhez! Fullasztó? Vételezz szabad levegőt, hogy megsokszorozhasd, hogy legyen mit pótolnunk, hogy a szabad levegő hiánya intő jel legyen az utánunk következőknek, hogy termelni kell, hogy a felszabadult vákuumot mi magunk is tisztán felismerhessük, és így mi is tovább termelhessük a szabad levegőt, szabadon. Mert ritkább, mint gondolnád.

Sűrítsd, tisztítsd, szabadítsd fel, termeld velünk a Szabad Levegőt, Free Air!


Forgács Bálint

William Butler Yeats

The Second ComingTurning and turning in the widening gyre

The falcon cannot hear the falconer

Things fall apart; the centre cannot hold

Mere anarchy is loosed upon the world

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere

The ceremony of innocence is drowned

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity

William Butler Yeats

Második EljövetelForgás és forgás táguló csavarban
A sólyom nem hallja a solymászt
Minden eltörik, gyönge a közép
A világra anarchia szabadúlt
Szabadon árad a vér-homály
S az ártatlanság cécója megfúlt
A jóknak nincs hitük
De buzgó ki alattomos


Erdődi Gábor fordítása

Free Air